علائم کمبود پروتئین در بدن چیست؟

 پروتئین یکی از مهم ترین منابع تولید انرژی در بدن است که کمبود آن با نشانه هایی همراه است که در ادامه به آنها اشاره می شود علائمی که نشان می دهد دچار کمبود پروتئین هستید.

تصویر: