پزشکان

علیرضا میرزاصادقی
تخصص جراحی ارتوپدی
تهرانتهران
تلفن تماس: 
۰۲۱-۲۲۳۷۴۰۵۰
آدرس: 
تهران
موقعیت مطب ( مرکز درمانی) بر روی نقشه: 
با انتخاب یکی از روزهایی که در تقویم با رنگ سبز نمایش داده شده است (فعال می‌باشند) می‌توانید لیست ساعتها، جهت دریافت نوبت را مشاهده کنید و سپس یکی را انتخاب کنید.