پزشکان

مهدخت ستوده
متخصص اطفال
آذربایجان شرقیتبریز
تلفن تماس: 
۰۲۱۶۵۲۵۵۹۵۵
آدرس: 
تبریز
با انتخاب یکی از روزهایی که در تقویم با رنگ سبز نمایش داده شده است (فعال می‌باشند) می‌توانید لیست ساعتها، جهت دریافت نوبت را مشاهده کنید و سپس یکی را انتخاب کنید.