پزشکان

نرگس رزاقی
متخصص داخلی
تهرانتهران
تلفن تماس: 
۰۲۱۸۶۱۲۷۰۷۹
آدرس: 
تهران, شهرک غرب، بلوار فراحزادی، خیابان سپهر
با انتخاب یکی از روزهایی که در تقویم با رنگ سبز نمایش داده شده است (فعال می‌باشند) می‌توانید لیست ساعتها، جهت دریافت نوبت را مشاهده کنید و سپس یکی را انتخاب کنید.