پزشکان

حمید منجم
عمومی
آذربایجان شرقیتبریز
آدرس: 
تبریز - خیابان منجم
با انتخاب یکی از روزهایی که در تقویم با رنگ سبز نمایش داده شده است (فعال می‌باشند) می‌توانید لیست ساعتها، جهت دریافت نوبت را مشاهده کنید و سپس یکی را انتخاب کنید.