پزشکان

مریم بارونی
تخصص پزشکی فیزیکی و توانبخشی
هرمزگان
تلفن تماس: 
۰۹۳۶۰۲۷۶۱۱۶
آدرس: 
مطب : بندرعباس - چهارراه اتوبوسرانی - ساختمان پزشکان ارم - طبقه اول
موقعیت مطب ( مرکز درمانی) بر روی نقشه: 
با انتخاب یکی از روزهایی که در تقویم با رنگ سبز نمایش داده شده است (فعال می‌باشند) می‌توانید لیست ساعتها، جهت دریافت نوبت را مشاهده کنید و سپس یکی را انتخاب کنید.