پزشکان

دکتر محمد اسدالله زاده
دندانپزشکی
خراسان شمالیبجنورد
تلفن تماس: 
۰۵۸۳۲۲۲۱۹۱۹
آدرس: 
میدان شهید-بن بست صدف(گرایلی سابق)-روبروی بانک صادرات مرکزی-انتهای کوچه-منزل ویلایی
با انتخاب یکی از روزهایی که در تقویم با رنگ سبز نمایش داده شده است (فعال می‌باشند) می‌توانید لیست ساعتها، جهت دریافت نوبت را مشاهده کنید و سپس یکی را انتخاب کنید.