پزشکان

فرانك قاسمى
متخصص داخلی فوق تخصص گوارش
فارسشیراز
آدرس: 
شيراز،خ زند روبروى اتفاقات بيمارستان بيمارستان شهيد فقيهى،ساختمان شهر
با انتخاب یکی از روزهایی که در تقویم با رنگ سبز نمایش داده شده است (فعال می‌باشند) می‌توانید لیست ساعتها، جهت دریافت نوبت را مشاهده کنید و سپس یکی را انتخاب کنید.