پزشکان

سمیه بخشی
سلامت و تغذیه
اصفهاناصفهان
آدرس: 
اصفهان - خیابان بزرگمهر - خیابان شریف واقفی - چهارراه ابوالحسن - ابتدای گلزار - مجتمع پزشکی پاراتیکا - طبقه ۳ - واحد ۱۰
با انتخاب یکی از روزهایی که در تقویم با رنگ سبز نمایش داده شده است (فعال می‌باشند) می‌توانید لیست ساعتها، جهت دریافت نوبت را مشاهده کنید و سپس یکی را انتخاب کنید.