پزشکان

فیروزه هدائی
متخصص پوست ومو
اصفهانکاشان
آدرس: 
خیابان باباافضل، طبقه فوقانی داروخانه فارابی
با انتخاب یکی از روزهایی که در تقویم با رنگ سبز نمایش داده شده است (فعال می‌باشند) می‌توانید لیست ساعتها، جهت دریافت نوبت را مشاهده کنید و سپس یکی را انتخاب کنید.