پزشکان

شهرزاد شریف زاده
متخصص جراحی زنان و زایمان
اصفهاناصفهان
تلفن تماس: 
۰۳۱۳۶۲۰۶۰۹۳
آدرس: 
دروازه شیراز - چهارباغ بالا - کوچه بهار آزادی - مجتمع بهار - طبقه دوم -واحد ۲۰۲
با انتخاب یکی از روزهایی که در تقویم با رنگ سبز نمایش داده شده است (فعال می‌باشند) می‌توانید لیست ساعتها، جهت دریافت نوبت را مشاهده کنید و سپس یکی را انتخاب کنید.