پزشکان

نسیبه حسنی جبلی
متخصص جراحی زنان و زایمان
اصفهاناصفهان
تلفن تماس: 
۰۳۱۳۶۲۴۰۱۰۶
آدرس: 
خیابان شریعتی - روبروی درب درمانگاه بیمارستان دکتر علی شریعتی - بن بست نوید - جنب ساختمان نوید - طبقه اول
با انتخاب یکی از روزهایی که در تقویم با رنگ سبز نمایش داده شده است (فعال می‌باشند) می‌توانید لیست ساعتها، جهت دریافت نوبت را مشاهده کنید و سپس یکی را انتخاب کنید.